Expo 2017

Astana - Kazakhstan

Architects

Adrian Smith – Gordon Gill